Cài đặt App
S666
Cài đặt ngay
x

Dàn đề chạm Khám phá những bí ẩn và cách tính tiền đề chạm

Dàn đề chạm là một trong những cách chơi lô đề được nhiều người yêu thích và áp dụng hiệu quả. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về dàn đề chạm và cách tính tiền đề chạm. Trong bài viết của VF555, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về dàn đề chạm và các con số trong dàn đề chạm.

DÀN ĐỀ CHẠM 0

Dàn đề chạm 0 là những số có con số 0 xuất hiện ít nhất 1 lần trong dàn số. Với dàn đề chạm 0, chúng ta có thể tạo ra 19 số khác nhau. Bảng dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về dàn đề chạm 0:

Số Cách tính
00 0 + 0 = 0
01 0 + 1 = 1
02 0 + 2 = 2
03 0 + 3 = 3
04 0 + 4 = 4
05 0 + 5 = 5
06 0 + 6 = 6
07 0 + 7 = 7
08 0 + 8 = 8
09 0 + 9 = 9
90 9 + 0 = 9
80 8 + 0 = 8
70 7 + 0 = 7
60 6 + 0 = 6
50 5 + 0 = 5
40 4 + 0 = 4
30 3 + 0 = 3
20 2 + 0 = 2
10 1 + 0 = 1
DÀN ĐỀ CHẠM 0
DÀN ĐỀ CHẠM 0

DÀN ĐỀ CHẠM 1

Dàn đề chạm 1 là những số có con số 1 xuất hiện ít nhất 1 lần trong dàn số. Tương tự như dàn đề chạm 0, với dàn đề chạm 1, chúng ta cũng có thể tạo ra 19 số khác nhau. Bảng dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về dàn đề chạm 1:

Số Cách tính
10 1 + 0 = 1
11 1 + 1 = 2
12 1 + 2 = 3
13 1 + 3 = 4
14 1 + 4 = 5
15 1 + 5 = 6
16 1 + 6 = 7
17 1 + 7 = 8
18 1 + 8 = 9
19 1 + 9 = 10
91 9 + 1 = 10
81 8 + 1 = 9
71 7 + 1 = 8
61 6 + 1 = 7
51 5 + 1 = 6
41 4 + 1 = 5
31 3 + 1 = 4
21 2 + 1 = 3
01 0 + 1 = 1

DÀN ĐỀ CHẠM 2

Dàn đề chạm 2 là những số có con số 2 xuất hiện ít nhất 1 lần trong dàn số. Tương tự như dàn đề chạm 0 và dàn đề chạm 1, với dàn đề chạm 2, chúng ta cũng có thể tạo ra 19 số khác nhau. Bảng dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về dàn đề chạm 2:

Số Cách tính
20 2 + 0 = 2
21 2 + 1 = 3
22 2 + 2 = 4
23 2 + 3 = 5
24 2 + 4 = 6
25 2 + 5 = 7
26 2 + 6 = 8
27 2 + 7 = 9
28 2 + 8 = 10
29 2 + 9 = 11
92 9 + 2 = 11
82 8 + 2 = 10
72 7 + 2 = 9
62 6 + 2 = 8
52 5 + 2 = 7
42 4 + 2 = 6
32 3 + 2 = 5
22 2 + 2 = 4
02 0 + 2 = 2

DÀN ĐỀ CHẠM 3

Dàn đề chạm 3 là những số có con số 3 xuất hiện ít nhất 1 lần trong dàn số. Tương tự như các dàn đề chạm trước, với dàn đề chạm 3, chúng ta cũng có thể tạo ra 19 số khác nhau. Bảng dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về dàn đề chạm 3:

Số Cách tính
30 3 + 0 = 3
31 3 + 1 = 4
32 3 + 2 = 5
33 3 + 3 = 6
34 3 + 4 = 7
35 3 + 5 = 8
36 3 + 6 = 9
37 3 + 7 = 10
38 3 + 8 = 11
39 3 + 9 = 12
93 9 + 3 = 12
83 8 + 3 = 11
73 7 + 3 = 10
63 6 + 3 = 9
53 5 + 3 = 8
43 4 + 3 = 7
33 3 + 3 = 6
03 0 + 3 = 3

DÀN ĐỀ CHẠM 4

Dàn đề chạm 4 là những số có con số 4 xuất hiện ít nhất 1 lần trong dàn số. Tương tự như các dàn đề chạm trước, với dàn đề chạm 4, chúng ta cũng có thể tạo ra 19 số khác nhau. Bảng dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về dàn đề chạm 4:

Số Cách tính
40 4 + 0 = 4
41 4 + 1 = 5
42 4 + 2 = 6
43 4 + 3 = 7
44 4 + 4 = 8
45 4 + 5 = 9
46 4 + 6 = 10
47 4 + 7 = 11
48 4 + 8 = 12
49 4 + 9 = 13
94 9 + 4 = 13
84 8 + 4 = 12
74 7 + 4 = 11
64 6 + 4 = 10
54 5 + 4 = 9
44 4 + 4 = 8
04 0 + 4 = 4
DÀN ĐỀ CHẠM 4
DÀN ĐỀ CHẠM 4

DÀN ĐỀ CHẠM 5

Dàn đề chạm 5 là những số có con số 5 xuất hiện ít nhất 1 lần trong dàn số. Tương tự như các dàn đề chạm trước, với dàn đề chạm 5, chúng ta cũng có thể tạo ra 19 số khác nhau. Bảng dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về dàn đề chạm 5:

Số Cách tính
50 5 + 0 = 5
51 5 + 1 = 6
52 5 + 2 = 7
53 5 + 3 = 8
54 5 + 4 = 9
55 5 + 5 = 10
56 5 + 6 = 11
57 5 + 7 = 12
58 5 + 8 = 13
59 5 + 9 = 14
95 9 + 5 = 14
85 8 + 5 = 13
75 7 + 5 = 12
65 6 + 5 = 11
55 5 + 5 = 10
05 0 + 5 = 5

DÀN ĐỀ CHẠM 6

Dàn đề chạm 6 là những số có con số 6 xuất hiện ít nhất 1 lần trong dàn số. Tương tự như các dàn đề chạm trước, với dàn đề chạm 6, chúng ta cũng có thể tạo ra 19 số khác nhau. Bảng dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về dàn đề chạm 6:

Số Cách tính
60 6 + 0 = 6
61 6 + 1 = 7
62 6 + 2 = 8
63 6 + 3 = 9
64 6 + 4 = 10
65 6 + 5 = 11
66 6 + 6 = 12
67 6 + 7 = 13
68 6 + 8 = 14
69 6 + 9 = 15
96 9 + 6 = 15
86 8 + 6 = 14
76 7 + 6 = 13
66 6 + 6 = 12
06 0 + 6 = 6

DÀN ĐỀ CHẠM 7

Dàn đề chạm 7 là những số có con số 7 xuất hiện ít nhất 1 lần trong dàn số. Tương tự như các dàn đề chạm trước, với dàn đề chạm 7, chúng ta cũng có thể tạo ra 19 số khác nhau. Bảng dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về dàn đề chạm 7:

Số Cách tính
70 7 + 0 = 7
71 7 + 1 = 8
72 7 + 2 = 9
73 7 + 3 = 10
74 7 + 4 = 11
75 7 + 5 = 12
76 7 + 6 = 13
77 7 + 7 = 14
78 7 + 8 = 15
79 7 + 9 = 16
97 9 + 7 = 16
87 8 + 7 = 15
77 7 + 7 = 14
07 0 + 7 = 7

DÀN ĐỀ CHẠM 8

Dàn đề chạm 8 là những số có con số 8 xuất hiện ít nhất 1 lần trong dàn số. Tương tự như các dàn đề chạm trước, với dàn đề chạm 8, chúng ta cũng có thể tạo ra 19 số khác nhau. Bảng dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về dàn đề chạm 8:

Số Cách tính
80 8 + 0 = 8
81 8 + 1 = 9
82 8 + 2 = 10
83 8 + 3 = 11
84 8 + 4 = 12
85 8 + 5 = 13
86 8 + 6 = 14
87 8 + 7 = 15
88 8 + 8 = 16
89 8 + 9 = 17
98 9 + 8 = 17
88 8 + 8 = 16
08 0 + 8 = 8

DÀN ĐỀ CHẠM 9

Dàn đề chạm 9 là những số có con số 9 xuất hiện ít nhất 1 lần trong dàn số. Tương tự như các dàn đề chạm trước, với dàn đề chạm 9, chúng ta cũng có thể tạo ra 19 số khác nhau. Bảng dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về dàn đề chạm 9:

Số Cách tính
90 9 + 0 = 9
91 9 + 1 = 10
92 9 + 2 = 11
93 9 + 3 = 12
94 9 + 4 = 13
95 9 + 5 = 14
96 9 + 6 = 15
97 9 + 7 = 16
98 9 + 8 = 17
99 9 + 9 = 18
99 9 + 9 = 18
89 8 + 9 = 17
79 7 + 9 = 16
69 6 + 9 = 15
59 5 + 9 = 14
49 4 + 9 = 13
39 3 + 9 = 12
29 2 + 9 = 11
19 1 + 9 = 10
09 0 + 9 = 9
DÀN ĐỀ CHẠM 9
DÀN ĐỀ CHẠM 9

CÁCH TÍNH TIỀN ĐỀ CHẠM

Để tính tiền đề chạm, chúng ta cần biết cách tính tiền đề trước tiên. Tiền đề là số tiền mà người chơi phải trả khi đặt cược vào một con số trong dàn đề. Ví dụ, nếu bạn đặt cược 10.000đ vào con số 23 và con số đó ra, bạn sẽ nhận được 70.000đ (10.000đ x 7) từ nhà cái.

Tương tự như vậy, để tính tiền đề chạm, chúng ta cần biết cách tính tiền đề trước tiên. Sau đó, chúng ta sẽ áp dụng công thức sau:

Tiền đề chạm = Tiền đề x Số lần xuất hiện của con số chạm trong dàn số

Ví dụ, nếu bạn đặt cược 10.000đ vào dàn đề chạm 2 và con số 2 xuất hiện 3 lần trong dàn số, bạn sẽ nhận được 210.000đ (10.000đ x 21) từ nhà cái.

Kết luận

Dàn đề chạm là một trong những cách chơi dàn đề được nhiều người yêu thích bởi tính đơn giản và dễ áp dụng. Với cách tính tiền đề chạm đơn giản như trên, bạn có thể tạo ra nhiều cơ hội chiến thắng và thu lợi nhuận cao từ việc chơi dàn đề.

Tuy nhiên, để đạt được thành công trong việc chơi dàn đề chạm, bạn cần phải nghiên cứu kỹ về các con số và cách tính toán của chúng. Đồng thời, cần có sự kiên nhẫn và khả năng quản lý tài chính tốt để tránh rủi ro khi chơi dàn đề.

Chúc bạn may mắn và thành công trong việc chơi dàn đề chạm cùng trang web VF555 !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon
chat-active-icon